Mae dechreuwyr yn wynebu matiau ioga o wahanol drwch, pa un sydd fwyaf addas?

Mae dechreuwyr yn wynebu matiau ioga o wahanol drwch, pa un sydd fwyaf addas? Dewiswch yn ôl y deunydd.

Padiau TPE yw'r rhai mwyaf cyfeillgar i'r amgylchedd
TPE yw'r cynnyrch mwyaf uchel ar gyfer cynhyrchion mat ioga. Nid yw'n cynnwys clorid, elfennau metel, ac mae'n wrthstatig. Mae pob mat tua 1200 gram, sydd tua 300 gram yn ysgafnach na matiau ewyn PVC. Mae'n fwy addas ar gyfer cyflawni. Trwch cyffredinol 6mm-8mm

Nodweddion:
Gafael meddal, cydymffurfiol, cryf - mae'n fwy dibynadwy o'i roi ar unrhyw dir. O'i gymharu â mat ioga wedi'i wneud o ddeunydd PVC, mae'r pwysau tua 300 gram yn ysgafnach, gan ei gwneud hi'n haws ei gario o gwmpas.

atgoffa:
Mae pris matiau ioga wedi'u gwneud o ddeunydd TPE yn gymharol uchel.
Manteision matiau TPE yw pwysau ysgafn, hawdd eu cario, hawdd eu glanhau, ardderchog mewn gwrthiant slip mewn amodau gwlyb a sych, ac mae gan y deunydd TPE mat burdeb uchel a dim arogl. Mae gan y rhan fwyaf o'r clustogau ewynnog PVC rywfaint o flas o hyd oherwydd y broses a'r gost, ac nid oes unrhyw ffordd i gael gwared ar hyn. Hyd yn oed os nad oes blas ar rai cynhyrchion, nid yw'n golygu bod eu cynhwysion wedi newid neu nad yw rhai sylweddau niweidiol yn bodoli, oni bai bod amryw o archwiliadau wedi'u cynnal trwy safonau cynhyrchion allforio.

Mae PVC yn rhad ac o ansawdd da
Ewynnog PVC (mae pwysau mat ioga gyda chynnwys pvc o 96% tua 1500 gram) pvc yw enw deunydd crai cemegol, deunydd crai. Fodd bynnag, nid oedd gan PVC swyddogaeth meddalwch a chlustogi gwrthlithro heb ewynnog. Dim ond ar ôl ewynnog y gellir cynhyrchu cynhyrchion gorffenedig fel matiau ioga a matiau gwrthlithro.

Nodweddion:
Mae deunyddiau PVC yn fforddiadwy a gellir eu prynu ym mhobman, gydag ansawdd gwarantedig a pherfformiad cost uchel.

Nodyn i'ch atgoffa: Peidiwch â phrynu matiau ioga o ansawdd isel wedi'u gwneud o ddeunyddiau eilaidd.

Mae'n anodd prynu clustogau brethyn
Weithiau, mewn dosbarthiadau ioga, rydyn ni'n gweld rhai pobl yn defnyddio mat ioga gyda lliwiau llachar, fel carped hedfan Arabaidd, y dywedir ei fod yn fat brethyn ioga Indiaidd. Mae'r math hwn o fat brethyn yn cael ei fewnforio o India ac yn cael ei wau a'i liwio â llaw. Gellir ei ddefnyddio ar fat ioga plastig rheolaidd. Y rheswm am hyn yw nad yw'r mat ioga plastig yn dda ar gyfer dod i gysylltiad â'r croen, ac mae'r mat brethyn hefyd yn feddalach, a gellir ei gario o gwmpas hefyd i ynysu wrth ddefnyddio matiau ioga cyhoeddus. Ond dwi ddim yn gwybod a yw effaith gwrthlithro'r pad brethyn yn ddelfrydol?


Amser post: Medi-30-2020